Abituriente!  Pažiūrėk ką tau siūlo Lietuvos kariuomenė >>

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS >>

    KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS 2017–2018 MOKSLO METAMS >>

    STOJANTIESIEMS 2019

    ATMINTINĖ ABITURIENTAMS 2019 >>

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas:

http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2019-2/konkursine…

Bendrojo priėmimo datos:

http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2019-2/priemimo_d…

       Informacija jaunam smalsiam žmogui >>

 

PROJEKTAS „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Šiandien karjera suvokiama kaip VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTI ASMENIUI IR VISUOMENEI REIKŠMINGŲ ASMENS MOKYMOSI, SAVIRAIŠKOS IR DARBO PATIRČIŲ SEKA. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.

Mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Grigiškių „Šviesos“ gimnazija nuo 2012 m. rugsėjo mėn.  dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Karjeros koordinatorės mokykloje : bibliotekos vedėja Irena Meiluvienė ir psichologė Laura Žebrauskaitė- Butkevič.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Karjeros paslaugos apima:

 

  • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
  • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
  • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

 

Karjeros koordinatoriaus paslaugos mokiniams:

• Išsiaiškinti karjeros žingsnius.

• Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

• Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.

• Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.

• Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

• Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.

• Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

 

Karjeros koordinatorius teikiamos paslaugos mokinių tėvams:

• Teikti informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

• Individualiai konsultuoti tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

 

Karjeros koordinatorius teikiamos paslaugos klasių vadovams:

• Siūlyti klasės valandėlių temas.

• Supažindinti su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

• Organizuoti įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

• Konsultuoti įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

• Padėti organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

• Padėti organizuoti profesinį veiklinimą.

Testai ir naudingos nuorodos profesijos pasirinkimui

 

 

TESTAI

Asmenybės testas pagal MBTI pažinti save – http://charakteris.info/charakterio-testas-paremta-mbti-testu-naujas-variantas/

JOHN L. HOLLAND’O profesijos pasirinkimo testas – http://www.kurstoti.lt/index.php?id=18

Kokią profesiją pasirinkti? – http://www.kurstoti.lt/index.php?id=10

Testas – http://www.kurstoti.lt/index.php?id=187

Profesijos pasirinkimo testas atsižvelgiant į žmogaus interesus ir polinkius – http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas – http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas – http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

 

NAUDINGOS NUORODOS

Karjeros planavimo žingsniai – http://www.euroguidance.lt/jaunimui.htm

Profesijų aprašymai – http://www.studijos.lt/pasirink-profesija

Patarimai darbo paieškos ir karjeros klausimais – http://www.cvonline.lt/blog/pokalbis-del-darbo/

Tavo mokymosi galimybės pabaigus 8 (arba 9) klases – http://www.euroguidance.lt/index.php?language=lt&page=695

Tavo mokymosi galimybės turint pagrindinį išsilavinimą (baigus 10-11 klases) – http://www.euroguidance.lt/index.php?language=lt&page=696

Informacija apie kalbų kursus ir stovyklas Lietuvoje ir Europoje – http://www.kalba.lt/

Jaunimo darbo centras patarimai, kur ir kaip ieškoti darbo – http://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx

Įsidarbinimo galimybių barometras Lietuvoje – http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx

 

Naudingos nuorodos mokiniams

·   http://www.mukis.lt – Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
·   http://www.euroguidance.lt – Karjeros planavimo žingsniai.
·   http://www.egzaminai.lt – Egzaminų centro informacija.
·   http://www.ldb.lt – Sužinokite, ar pasirinkta profesija yra paklausi? Lietuvos darbo biržos informacija.
·   http://www.aikos.smm.lt – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.
·   http://www.darbo.lt – Darbo rinkos skelbimai.
·   http://www.tinklas.lt – Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos, pamokos internete ir t.t.
·   http://www.ljtc.lt – Lietuvos jaunimo turizmo centras.
·   http://www.kurstudijuoti.lt – Studijos (mokymo įstaigos).
·   http://www.studijos.lt – Būsimiems studentams. Balų skaičiuoklė.
·   http://www.stojimai.lt – Balų skaičiuoklė. Studijų programų analizė.  Programų pasirinkimo palyginimas.
·   http://www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija.
·   http://europa.eu/index_lt.htm – Europos darbo mobilumo portalas.

Studijos ir darbas užsienyje

·   http://www.kalba.lt – Mokslas ir studijos užsienyje.
·   http://www.eurodesk.lt – Apie įsidarbinimą ir gyvenimą Europos valstybėse.
·   www.karjeroscentras.lt – Ieškantiems darbo.

Darbo paieška

·  www.cvmarket.lt
·  http://www.cvonline.lt/content – CV, motyvacinio laiško pavyzdžiai. Tinkamo darbo testai.