Mokyklinio autobuso maršrutai

1 REISO MARŠRUTAS

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“

gimnazijos direktoriaus

2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V–178

1 priedas

2 REISO MARŠRUTAS

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“

gimnazijos direktoriaus

2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V–178

2 priedas

3 ir 4 REISO MARŠRUTAS

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“

gimnazijos direktoriaus

2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V–178

3 priedas