MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2022 – 2023 m. m.

Nr.

Vardas, pavardė,

Mokomasis dalykas

Klasės, kuriose moko

Kvalifikacinė kategorija

1.       

Irena Abucevičienė

pradinis ugdymas

1 klasė

vyresnioji mokytoja

2.       

Ineta Adamovič

informacinės technologijos

5 – 8, I – IV klasės

vyresnioji mokytoja

3.       

Laima Adomonė-Kateivienė

lietuvių kalba ir literatūra

6, 7, II gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

4.       

Jadvyga Aleksandrovičienė

pradinis ugdymas

1 4 klasės

vyresnioji mokytoja

5.       

Inga Andruškevičienė

lietuvių kalba ir literatūra

5, 7, I gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

6.       

Daiva Antanavičienė

gamta ir žmogus, biologija

6, 8, I – IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

7.       

Elena Arbačiauskienė

geografija

6, 8, I – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

8.       

Jūratė Atkočiūnienė

anglų kalba

5 – 8, II – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

9.       

Martyna Balčiūnaitė

lietuvių kalba ir literatūra

Namų mokymas

mokytoja (suteikta)

10.   

Vita Banionytė

vokiečių kalba

5 – 8, I – II gimnazijos klasės

mokytoja (suteikta)

11.   

Stasė Banevičiūtė

pradinis ugdymas

2 klasė

vyresnioji mokytoja

12.   

Loreta Barcevičienė

pradinis ugdymas

2 klasė

vyresnioji mokytoja

13.   

Vytautas Batkauskas

fizika ir astronomija

I, II gimazijos klasės

vyresnysis mokytojas

14.   

Vida Bieliauskienė

matematika

5, 8, II – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

15.   

Audronė Butkienė

pradinis ugdymas

4 klasė

vyresnioji mokytoja

16.   

Viktorija Butrimovič

tikyba

1 – 4 klasės

mokytoja (suteikta)

17.   

Diana Čerkas

fizinis ugdymas

1 – 4 klasės

mokytoja (suteikta)

18.   

Irena Dabkevičienė

biologija

III, IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

19.   

Ričardas Dambrauskas

dailė

5 – 8, I – II, IV gimnazijos klasės

vyresnysis mokytojas

20.   

Vigilija Davidavičienė

etika

5 – 8, I – IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

21.   

Valentina Denaitienė

fizika ir astronomija

7, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

22.   

Rasa Dikevičienė

dailė

5 – 8, I – II gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

23.   

Nijolė Dirmienė

pradinis ugdymas

3 klasė

vyresnioji mokytoja

24.   

Aurelija Dovidauskienė

muzika

8, I – III gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

25.   

Audronė Galvanauskienė

lietuvių kalba ir literatūra

Namų mokymas

vyresnioji mokytoja

26.   

Sinilga Globienė

pradinis ugdymas

3 klasė

vyresnioji mokytoja

27.   

Marytė Jakubauskaitė

anglų kalba

5 – 8, I, III gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

28.   

Dalius Janiūnas

technologijos

5 – 8, I – II gimnazijos klasės

vyresnysis mokytojas

29.   

Daiva Janiūnienė

pradinis ugdymas

2 klasė

vyresnioji mokytoja

30.   

Evelina Jonaitytė

fizinis ugdymas

5 – 7, I – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

31.   

Modestas Juodvalkis

pradinis ugdymas

,,Lašiukų“ klasė

mokytojas (suteikta)

32.   

Violeta Kalandarišvili

anglų kalba

1 4 klasės

vyresnioji mokytoja

33.   

Aldona Kazlauskienė

matematika

7, 8, I – IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

34.   

Romas Kiršys

fizinis ugdymas

5 – 8, I – IV gimnazijos klasės

mokytojas metodininkas

35.   

Violeta Kirkliauskė

gamta ir žmogus, biologija

5, 7, I gimnazijos klasės

mokytojas (suteikta)

36.   

Inga Korolkova

lietuvių kalba ir literatūra

7, 8, I, III – IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

37.   

Liucija Kratkovskaja

tikyba

1 – 4 klasės

mokytojas (suteikta)

38.   

Jūratė Lakštauskienė

lietuvių kalba ir literatūra

6 – 8 klasės

mokytoja metodininkė

39.   

Loreta Likatavičienė

lietuvių kalba ir literatūra

7, II – III gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

40.   

Danuta Lukaševič

fizinis ugdymas

6, 8, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

41.   

Jūratė Lukoševičienė

istorija, pilietinis ugdymas

6 – 8, IV gimnazijos klasė

mokytoja metodininkė

42.   

Sigita Maknienė

technologijos

5, 6, 8, II – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

43.   

Rima Marčiulaitienė

informacinės technologijos

5 – 8, I – II, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

44.   

Vygintas Marčiulaitis

fizika, matematika

8, 5 klasės

Mokytojas (nesuteikta)

45.   

Gražina Masiulionienė

pradinis ugdymas

1 klasė

mokytoja metodininkė

46.   

Renata Matiulevič

technologijos

7, I, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

47.   

Nijolia Mazur

tikyba

5 – 8, I – II, III – IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

48.   

Irena Meiluvienė

bibliotekininkė

1 – 2, 5 – 8 klasės

mokytoja (nesuteikta)

49.   

Inga Mikoliūnienė

chemija

8, I – II, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

50.   

Dalia Mockevičienė

muzika

1 – 4 klasės

vyresnioji mokytoja

51.   

Česlava Nameiko

informacinės technologijos

5 – 8, I – II, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

52.   

Gitana Navickienė

anglų kalba

5 – 8, II, IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

53.   

Rita Ostrauskaitė-Barkovska

pradinis ugdymas

1 klasė

mokytoja metodininkė

54.   

Irma Pauliukienė

matematika

6 – 7, I, III gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

55.   

Jolanta Pavilionienė

pradinis ugdymas

4 klasė

vyresnioji mokytoja

56.   

Rima Petkuvienė

pradinis ugdymas

1 klasė

vyresnioji mokytoja

57.   

Silvestras Pomarnackis

technologijos

6 -8, I – II gimnazijos klasės

vyresnysis mokytojas

58.   

Laimutė Radzevičiūtė

pradinis ugdymas

2 klasė

vyresnioji mokytoja

59.   

Alvydė Ragauskienė

pradinis ugdymas

4 klasė

vyresnioji mokytoja

60.   

Mindaugas Rapkauskas

istorija, pilietinis ugdymas

II – III gimnazijos klasės

mokytojas (nesuteikta)

61.   

Dalia Razmislevičiūtė

pradinis ugdymas

1 klasė

mokytoja metodininkė

62.   

Dalia Rimšienė

pradinis ugdymas

3 klasė

mokytoja metodininkė

63.   

Lilija Rutavičienė

matematika

6 – 8, IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

64.   

Asta Sabaliauskienė

pradinis ugdymas

3 klasė

vyresnioji mokytoja

65.   

Inga Sabonytė-Slaboševičienė

bibliotekininkė

1 – 4, 5 – 8 klasės

mokytoja (suteikta)

66.   

Razija Selimovič

rusų kalba

6 – 7, I – IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

67.   

Jovita Surgautienė

lietuvių kalba ir literatūra

6, 7, II gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

68.   

Gytis Šaduikis

VDM mokytojas, mokytojo padėjėjas

1 – 4 klasės

mokytojas (nesuteikta)

69.   

Jelena Šalnienė

istorija, pilietinis ugdymas

5, I – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

70.   

Edita Šarkienė

žmogus ir gamta, ekonomika

5, 8, I – IV gimnazijos klasės

mokytoja (suteikta)

71.   

Ramunė Ščeglinskaitė

anglų kalba

5 – 8, I – II, IV klasės

mokytoja metodininkė

72.   

Ilona Šilkūnienė

lietuvių kalba ir literatūra

8, I, IV gimnazijos klasės

vyresnioji mokytoja

73.   

Lina Šimkuvienė

geografija

5, 7, 8, I, III – IV gimnazijos klasės

mokytoja (suteikta)

74.   

Laima Šliužienė

lietuvių kalba ir literatūra

5 – 6 klasės

mokytoja (suteikta)

75.   

Natalija Šumskaja

rusų kalba

5 – 8, I – II gimnazijos klasės

mokytoja (suteikta)

76.   

Dalia Tarosaitė

anglų kalba

6 – 8, I – II gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

77.   

Jelena Tračuk

anglų kalba

5, 7, 8, II – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

78.   

Izabela Ulevičiūtė

anglų kalba

1 – 4 klasės

vyresnioji mokytoja

79.   

Gintarė Umbražiūnienė

pradinis ugdymas

4 klasė

mokytoja (suteikta)

80.   

Ieva Urbonaitė-Čereškevičienė

fizinis ugdymas

1 – 4 klasės

mokytoja (suteikta)

81.   

Dijana Vaitkevičienė

prancūzų kalba

5 – 8, I – II gimnazijos klasės

mokytoja (suteikta)

82.   

Rasa Veromėjienė

muzika

5 -7 klasės

mokytoja metodininkė

83.   

Danutė Verseckienė

neformalusis ugdymas

I – II, III – IV gimnazijos klasės

vyresnioji  mokytoja

84.   

Vaida Vėtaitė

lietuvių kalba ir literatūra

5, 8, II – IV gimnazijos klasės

mokytoja metodininkė

85.   

Rita Zinevič

pradinis ugdymas

4 klasė

vyresnioji mokytoja

86.   

Laura Žebrauskaitė-Butkevič

psichologija

III – IV gimnazijos klasės

mokytoja (suteikta)