Rugsėjo 1- oji Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje

Rugsėjo 1-osios šventė gimnazijoje organizuojama tik pradinio ugdymo 1-ų klasių ir pagrindinio ugdymo 5 klasių mokiniams.

Pirmų klasių mokiniams šventė prasidės 9.30 val. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos kieme.

Šventės eiga :

9.30 – 10.00 val. – iškilmingas rytmetis gimnazijos kieme.
10.00 – 11.30 val. – susitikimas su klasės mokytoja gimnazijos kieme prie pradinio ugdymo korpuso ir klasės valandėlė vaikams klasėse.

Visų kitų pradinio ugdymo klasių mokiniams susitikimai su klasių mokytojomis vyks gimnazijos kieme prie pradinio ugdymo korpuso nuo 10.30 iki 12.00 val.

Apie susitikimo laiką ir vietą informuos klasės mokytoja per Tamo dienyną ir/ar kitu susitartu būdu.

 

Penktų klasių mokiniams šventė prasidės 10.30 val. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos kieme.

Šventės eiga:

10.30 – 11.00 val. – iškilmingas rytmetis gimnazijos kieme.
11.00 – 12.30 val. – susitikimas su klasės auklėtoja gimnazijos kieme
prie pagrindinio gimnazijos korpuso ir klasės valandėlė vaikams klasėse.
6-8 klasių mokiniams susitikimai su klasių auklėtojais vyks gimnazijos kieme nuo 11.30 iki 13.00 val.
Klasių auklėtojos/ai apie susitikimo vietą ir laiką informuos Tamo dienyne ir/ar kitu susitartu būdu.

I-IV gimnazijos klasių mokiniams ugdymo procesas prasidės rugsėjo 2 dieną.

Apie ugdymo proceso organizavimą informuos klasių auklėtojos Tamo dienyne ir/ar kitu susitartu būdu.