TARPTAUTINIS PROJEKTAS “KARTU UŽ DARNIĄ MOKYKLĄ”

 1. Projekto organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
 2. Projekto vadovas – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro atstovė, už projekto ,,Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“ veiklų įgyvendinimą atsakinga Jolanta Markevičienė, Projekto partneris – Vilniaus sav. Grigiškių ,, Šviesos gimnazija
 3. Projekto partnerio paskirtas atsakingas asmuo –Gražina Vaitkunskė, anglų kalbos mokytoja-metodininkė
 4. Projekto dalyvis – projekto partnerio pedagogas.

 

 

PROJEKTO VEIKLOS

 1. Projektas organizuojamas siekiant padėti jauniems žmonėms geriau suprasti klimato pokyčių kilmę bei poveikį mūsų kasdienybei, stiprinti jų sąmoningumą, skatinant keisti sprendimus ir veiksmus į labiau atsakingus aplinkos atžvilgiu.
 2. Projekto metu vyks:
  • Mokymai mokyklų konsultantams, pristatantys metodinę medžiagą „Darnaus vystymosi švietimas: Praktinis vadovas mokytojams“ ir jos taikymo ypatumus (2021m. balandžio 8-9 d.)
  • Konsultantų vedami mokymai mokyklų pedagogams apie darnaus vystymosi temų integravimą į ugdymo turinį (2021m. balandis-gegužė)
  • Praktinis metodinėje medžiagoje išdėstytų principų taikymas pamokose (2021 m. gegužė-birželis)
  • Taikymo rezultatų vertinimas (2021 m. birželis-liepa)
  • Bendradarbiavimo platformos išbandymas/testavimas (2021 m. gegužė-lapkritis)
  • Moksleivių DV ambasadorių programos vykdymas (2021 m. balandis-spalis)
  • Moksleivių DV iniciatyvų vykdymas (2021 m. rugsėjis-spalis)