Tarptautinis Nordplus Junior projektas “Digital Creative Education” (“Skaitmeninis kūrybinis ugdymas”)

Tarptautinis Nordplus Junior projektas

, , Digital Creative Education“

(,, Skaitmeninis kūrybinis ugdymas“)

Projekto koordinatoriai: CLIL Education Centre, Latvija

Projekto partneriai:

Vilniaus savivaldybės Grigiškių , , Šviesos“ gimnazija, Lietuva

Šiaulių sanatorinė mokykla, Lietuva

NO-Norlights Montessori School, Stavanger, Norvegija

“Edukateka”, Klaipėda, Lietuva

Illuka School, Estija

Projekto dalyviai: anglų kalbos mokytoja- metodininkė Dalia Tarosaitė, anglų kalbos mokytoja- metodininkė Marytė Jakubauskaitė, fizinio lavinimo mokytoja- metodininkė Evelina Jonaitytė, etikos vyr. mokytoja Vigilija Davidavičienė, pradinio ugdymo mokytoja- metodininkė Gražina Masiulionienė, anglų kalbos vyr. Mokytoja Violeta Kalandarašvili, matematikos mokytoja-metodininkė Lilija Rūtavičienė.

Projekto vadovė: anglų kalbos mokytoja- metodininkė Gražina Vaitkunskė

Projekto trukmė 2020-2022 m.m.

Projekto uždaviniai:

  1. Pasidalinti patirtimi apie skaitmenines priemones, kurias naudoja partnerės mokyklos.
  2. Sužinoti apie dominančių skaitmeninių platformų naudojimą, organizuojant seminarus. Pasidalinti su dalyvaujančių organizacijų ir išorės ekspertų patirtimi organizuojant mokytojų / kitų darbuotojų profesijos tobulinimą.
  3. Kiekvienoje institucijoje pasirinktos papildomos skaitmeninės platformos / įrankio įdiegimas.
  4. Užtikrinti mokytojų ir komandos narių darbo stebėjimą vizitų metu, kad sužinotumėte apie partnerių pedagoginius procesus, pasidalintume gerąja patirtimi diegiant mokymo programas darbui su spec.poreikių mokiniais.
  5. Vykdyti mokytojų kvalifikacijos kėlimą visose partnerių organizacijose apie efektyvų skaitmeninių priemonių naudojimą.
  6. Organizuoti seminarus, kuriuose bus dalijamasi patirtimi apie efektyvų bendravimą su mokiniais, skirtingais požiūriais, skatinančiais mokinių motyvaciją mokymosi procese naudojant skaitmeninius išteklius.
  7. Sužinoti apie skirtingus kiekvienos šalies švietimo sistemos kultūrinius aspektus ir kiekvieną kultūrą. Dalintis patirtimi apie bendrojo lavinimo programas ir alternatyvias programas kiekvienoje šalyje, kad būtų galima geriau suprasti kiekvienos aplinkos kultūrinius ypatumus ir skatinti kultūrinės įvairovės supratimą.
  8. Stebėti, analizuoti ir rašyti straipsnius apie skirtingų skaitmeninių įrankių įgyvendinimą.
  9. Sukurti svetainę su informacija apie efektyvias skaitmenines priemones, kurios bus naudojamos mokyklose pasidalinant gerosios patirties pavyzdžiais.
  10. 10. Organizuoti atvirą skaitmeninę kūrybinę tarptautinę konferenciją.