Tarptautinis Erasmus+programos KA229 projektas „ The Power of Understanding“!

Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje naujas tarptautinis Erasmus+programos  KA229 projektas 

„ The Power of Understanding“!

 Dabartiniais laikais naujos technologijos ir metodai sukūrė tokią situaciją Lietuvos mokyklose, kad vis mažiau mokinių skaito knygas, bendrauja gyvai ir dėl to jų raštingumo ir kalbėjimo gebėjimai mažėja, o dabartiniai vaikai vis sunkiau suprantamai geba reikšti  savo mintis. Dabartinės Lietuvos mokyklų mokiniai susiduria su mokinių raštingumo, tekstų suvokimo  bei sklandaus, įvairių mokomųjų dalykų žinių, minčių dėstymo  problema.

Šiai problemai spręsti  mūsų gimnazijoje 2019 mokslo metais prasidėjo naujas tarptautinis  Erasmus + projektas  „ The Power of Understanding“, kuriame be mūsų dalyvauja mokiniai iš Kroatijos, Portugalijos , Ispanijos, Kipro ir Rumunijos. Projektas  vyks 2 metus, kuriame dalyvauja  5, 7, 8 klasių mokiniai. Įvairių veiklų pagalba  bus ugdomas mokinių raštingumas. Mokiniai turės galimybę įsivertinti rašydami raštingumo nustatymo testus,  gilins savo geografijos žinias, vertins ekologinę situaciją, rašys internetinį dienoraštį ( blogą),  kurs piešinius, plakatus  ir kt.

Projekto tikslams įgyvendinti  gimnazijoje sukurti  5 klubai :

„The Magic of the word“

„The little journalist“

„We are European cittizens“

„Travelling in space in time“

„ Ecology club“

Akimirkos iš projekto veiklų. Projekte dalyvaujantys moksleiviai paruošė ir išsiuntė virš 200 kalėdinių atvirukų.

Mokymo(si) vizito Rumunijoje metu buvo išrinktas projekto logotipas .

Projekto logotipo kūrimas.

Gavome laiškus su sveikinimais Šv. Kalėdų proga. Mokiniai, iš kitų šalių, kurie nori susirašinėti parašė savo adresus . Bendrausime ir mokysimės!

Svarbiausia, kad projekte dalyvaujantys mūsų gimnazijos mokiniai, bendraudami su kitų šalių mokiniais, susipažins su jų gyvenimo realijomis, tradicijomis ir kultūra bei tokiu būdu geriau pažins ir įvertins savos šalies kitoniškumą ir unikalumą europiniame kontekste bei  pristatys ją kitų šalių mokiniams. Taip pat ugdysis toleranciją skirtingoms rasėms, tautoms, pažiūroms, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

Dailės vyresnysis mokytojas Ričardas Dambrauskas.