Respublikinis projektas “Sodinam“

Respublikinis  projektas ,, Sodinam“ (tarptautinio projekto ,, Keičiasi žmogus, ne klimatas tęsinys)

Projekto koordinatoriai:  Asociacija ,, Gyvoji planeta“ ,Gurių sodų 61,  Vilnius

Projekto partneriai:  Vilniaus savivaldybė Grigiškių ,, Šviesos“ gimnazija

Projekto dalyviai: 5e, 7a,7b, 7c klasės mokiniai ir jų auklėtojos: biologijos mokytoja Violeta Kondratovič, lietuvių kalbos mokytoja Inga Korolkova, anglų kalbos mokytojos Ramunė Ščeglinskaitė ir Gražina Vaitkunskė

2020-2021 m.m.

Projekto tikslas: Ugdyti vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų ekologinę savimonę medžių įvairovės, auginimo bei tausojimo kontekste, kurti bei plėtoti žaliąsias edukacines erdves ir sveiką aplinką mieste.

Projekto veiklos:

v  edukacinio filmuko taikymas mokyklos veiklose;

v  elektroninės pamokos „Saugokim medžius“ demonstravimas, gerosios patirties fiksavimas;

v  dalyvavimas fotografijų konkurse „Saugokim Vilniaus medžius”;

v  surinktos informacijos sisteminimas, talpinimas įstaigos puslapyje;

v  medžių įvairovės tyrimas pasirinktame miške, parke (neprivaloma veikla);

v  aplinkosauginės-pilietinės medžių sodinimo arba pasirinkto miško, parko tvarkymo iniciatyvos organizavimas (neprivaloma veikla – dėl medžių sodinimo miškuose: girininkijos rengia viešas medžių sodinimo talkas, dėl medžių sodinimo parke – kreiptis į Vilniaus m. savivaldybę, asociacija savo lėšomis tarpininkaus mokyklų bendradarbiavime su girininkijomis, Vilniaus m. Savivaldybe).

v  dalyvavimas miškasodžio akcijoje (tęstinė veikla, neprivaloma).