Projektas “Keičiasi žmogus, ne klimatas”

Projekto pavadinimas : ,, Keičiasi žmogus, ne klimatas”

Projekto tipas: Tarptautinis ENO mokyklų tinklas

Projekto koordinatorius: ENO mokyklų tinklas, Suomija

Projekto partneriai: Grigiškių ,, Šviesos“ gimnazija

Projekto tikslinė grupė: 6-9 klasių mokiniai

Projekto tikslas – įgyvendinti klimato kaitos mažinimo veiksmų planą 2019 – 2025 metams, kuris buvo inicijuotas gegužės 29 – birželio 5 dienomis Suomijoje vykusio Pasaulinio moksleivių Klimato Kaitos suvažiavime.

Projekto uždaviniai:

Mokiniai įsipareigojo dirbti šiose srityse:

 1. CO2 sugėrimas
 • Mes sodinsime medžius, nes tai yra lengviausias ir pamatuojamas būdas absorbuoti CO2.
 • Organizuodami medžių sodinimo ir  tvarkymosi akcijas, bendradarbiausime su savivaldybėmis ir vyriausybe.
 • Prašysime mokyklų kas savaitę įtraukti ekologijos pamokų, kurių metu  mokiniai daugiau sužinos apie CO2 sugėrimą, taršą ekosistemose, šių problemų sprendimą apželdinant/apsodinant miškus.
 • Moksleiviams bus teikiami  „Ekosistemos apdovanojimai“ už rūpinimąsi gamta, skatinimą aktyviai veikti bei nuopelnus aplinkosaugos srityje .
 1. CO2  emisijos mažinimas ir švietimas
 • Mes rūšiuosime daugiau, kad sumažintume CO2 emisiją (naudosime rūšiavimo šiukšliadėžes, perdirbsime ir pilnai panaudosime  mokyklos resursus,  pvz.  jau panaudotą popierių darbų pamokose).
 • Sumažinsime arba ribosime  vienkartinių plastikinių daiktų vartojimą
 • Sumažinsime maisto, kuris skleidžia CO2, vartojimą ir porcijas mokyklos valgyklose/kavinėse.
 • Mokysime/šviesime  mokyklos bendruomenę apie klimato kaitą.
 1. Tinklo kūrimas ir mokinių vaidmuo
 • Sukursime svetainę, kur mokiniai ir mokytojai iš įvairių šalių galės prisijungti, bendrauti vienas su kitu. Taip pat organizuosime forumus, talpinsime socialiniuose tinkluose skelbimus apie įvairius organizuojamus renginius ar akcijas.
 • Sukursime moksleivių ir atstovų iš kiekvienos šalies tinklą, kuriame bus pateikiamos poreikių ir atliktų veiksmų ataskaitos 6 žemyno atstovams (WSSC sekretoriatui). Jie apsvarstys problemas ir sprendimo būdus bei pateiks ataskaitas ENO vadovybei.  Atstovai bus renkami  kartą per metus internetu. Kiekvienos šalies atstovai turės suorganizuoti sklaidos kampanijas  tose organizacijose, kurios neturi prieigos prie socialinių tinklų.

Projekto trukmė:  2019-2025 mokslo metai

Projekto koordinatorė Grigiškių ,, Šviesos“ gimnazijoje- anglų kalbos mokytoja-metodininkė Gražina Vaitkunskė