Erasmus+ programos tarptautinio projekto „OVERCOMING FUNCTIONAL ILLITERACY THROUGH ICT TO ENSURE SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION“ susitikimas Marinela di Selinunte mieste, Sicilijoje.

Š.m. rugpjūčio 29-31 dienomis Erasmus+ programos tarptautinio projekto „OVERCOMING FUNCTIONAL ILLITERACY THROUGH ICT TO ENSURE SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION“ Nr.2020-1-RO01-KA201-080125 koordinatorė Dalia Tarosaitė dalyvavo tarptautiniame projektiniame susitikime Marinela di Selinunte mieste, Sicilijoje. Mobilumo veiklose dalyvavo projekto partneriai iš Rumunijos, Graikijos, Kroatijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos, Sicilijos ir Lietuvos. Veiklų tikslas buvo aptarti ir įsivertinti jau atliktas projektines veiklas, sukurti galimų rizikų detalų planą, aptarti finansinius klausimus ir kiekvienos, projekte dalyvaujančios mokyklos, atsakomybes, kuriant intelektinį produktą. Dalinomės savo gerąja patirtimi, diskutavome, sėmėmės žinių vieni iš kitų.

Darbo akimirkos iš tarptautinio projektinio susitikimo.