Nordplus Junior

 Projekto pavadinimas : Digihygiene and digimedia for students well-being ( Skaitmeninės technologijos bei medijos, kibernetinis saugumas)
Projekto tipas: Nordplus Junior mobilumo projektas
Projekto koordinatorius: Illuka school, Estija
Projekto partneriai: Grigiškių ,, Šviesos“ gimnazija
Projekto tikslinė grupė: 6-9 klasių mokiniai
Projekto tikslas – išplėsti mokinių žinias apie infotechnologijas ir tobulinti IT įgūdžius.
Projekto uždaviniai:
1. Išmokti pagrindinių kompiuterio darbo metodų kasdieninėse veiklose,
ypač ieškant, apdorojant ir analizuojant informaciją bei rašant tekstinius dokumentus ir
pristatymus;
2. Išmokti  ir gebėti  išvengti pavojaus savo sveikatai, saugumui bei gebėti apsaugoti savo
 asmens duomenis naudojant informacines ir ryšių technologijas (IRT);
3. Gebėti  naršyti bei komunikuoti virtualiuose tinkluose, mokantis  naudotis interneto aplinka,
skelbiant skaitmeninę medžiagą laikantis geros intelektinės nuosavybės apsaugos praktikos.
4. Tobulinti anglų kalbos įgūdžius.
Projekto trukmė:  2019-2020 mokslo metai
Projekto koordinatorė Grigiškių ,, Šviesos“ gimnazijoje- anglų kalbos mokytoja-metodininkė Gražina Vaitkunskė

—————————————————————————————————————————————————————-

  Projekto pavadinimas: Sujungti jūra/ Connected by the sea
   Projekto tipas: Nordplus Junior mobilumo projektas


   Projekto koordinatorius: Rudbecksgymnasiet (SE), Örebro, Švedija


   Projekto partneriai: Vilniaus sav. Grigiškių “Šviesos” gimnazija

Sipoon lukio (FI) , Suomija

Rugayi County Secondary school (LV-RNV), Latvija


   Projekto tikslinė grupė: 16 – 17 metų mokiniai

   Projekto tikslas – didinti supratimą ir sąmoningumą apie Baltijos jūros svarbą praeityje, dabartyje ir ateityje, siejant su aplinka, prekyba, istorija ir saugumo politika.


   Projekto uždaviniai:

  1. Sužinoti kuo daugiau apie Lietuvos, Latvijos, Švedijos bei Suomijos  kultūras, tradicijas, papročius bei gyvenimo būdą. Skatinti baltų ir skandinavų kalbų pažinimą.
  2. Tobulinti anglų kalbos įgūdžius, IT žinias, meninius gebėjimus bei ugdytis visapusiškai.
  3. Visoms mokykloms ir jų bendruomenėms suteikti galimybę dirbti kartu, pasidalinti savo idėjomis ir žiniomis, skatinant mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą.
  4. Inspiruoti naujus mokymo būdus, integruojant mokyklų, mokinių ir mokytojų darbą.

   Projekto trukmė: – dveji metai (2017- 2019 mokslo metai).

   Projekto koordinatorės Grigiškių “Šviesos” gimnazijoje: anglų kalbos vyr.mokytoja Marytė Jakubauskaitė ir anglų kalbos mokytoja-metodininkė Gražina Ozarovskytė