Erasmus + programa „From a dreamer to a leader“

Įgyvendinant tarptautinio Erasmus + programos mokyklų daugiašalės partnerystės projekto „From a dreamer to a leader“ Nr.: 2018-1-PL01-KA229-050600_4 tikslus:

  • ugdyti mokytojų ir moksleivių verslumo įgūdžius
  • ugdyti mokytojų ir mokinių kompiuterinius bei socialinius įgūdžius, anglų kalbos žinias
  • puoselėti bendradarbiavimo atmosferą tarp mokyklos bendruomenės narių
  • ugdyti moksleivių kūrybingumą
  • kurti patrauklią aplinką mūsų mokyklose,

 dalyviai šiandien verslumo sėmėsi pas ponią Romą. Sužinojo jos sėkmės istoriją, kokios savybės padeda žmonėms puoselėti verslą. Patys mokiniai išmėgino savo jėgas kepant šakočius. Tai neįkainojama pamoka, šiltas ir nuoširdus bendravimas išliks ilgai visų atmintyje.