Active citizens

     Programa Active Citizens skatina bendruomenių inicijuojamus socialinius pokyčius. Ji motyvuoja bendruomenių narius prisiimti atsakomybę už savo aplinką bei socialinius poreikius ir suteikia jiems reikalingas žinias, įgūdžius bei patirtį. Programos tikslinė auditorija yra bendruomenių lyderiai, kurie dirba su socialiai jautriomis ir pažeidžiamomis bendruomenėmis. Šie bendruomenių lyderiai turi bendruomenių pasitikėjimą bei palaikymą- nevyriausybinės organizacijos, religiniai lyderiai, politikai, jaunimo darbuotojai ir pan. Jie yra įtakingi ir dirba tam, kad bendruomenės narių gyvenimas gerėtų. Programa suteikia žinias ir įgūdžius reikalingus identifikuoti ir suburti tinklą žmonių, kurie padeda vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų. Visų pirma, tai tinklas asmenų vietos / bendruomenės lygmenyje; bei institucijos, kurios įsitraukusios į socialinį dialogą nacionaliniame lygmenyje. Tai apima ir tarpžinybinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą, skatina verslo, žiniasklaidos ir kitų sektorių įsitraukimą. Tokių tinklų sukūrimas stiprina socialinę įtrauktį, bendruomenės atsparumą konfliktui bei padidina galimybes bendruomenės socialiniam vystymuisi. Šiais metais veiklos yra sutelktos septyniose Lietuvos savivaldybėse (Vilniaus raj., Visagino, Švenčionių, Trakų, Šalčininkų, N.Akmenės ir Klaipėdos), kuriose vyks bendruomenių susitikimai, bus paremta 30 bendruomenių projektų. Tačiau per platų partnerių tinklą, tikimės, kad projekto veiklos bei žinia pasieks ir bendruomenes šalia jūsų. Planuojame, kad ateityje projektas įtrauks ir daugiau Lietuvos regionų bei organizacijų.

     Organizatorius: Politikos tyrimų ir analizės institutas ir Britų Taryba