Pradinių klasių mokinių nuotraukų paroda skirta vasario 16-jai “Žiema vaikų akimis”

Ir sniegas toks baltas — tik čia.

Į langą sniegenos beldžia.

O vakaras neša dangum

Kaip spindintį žaislą — delčią.

Ištrauka iš J. Degutytės eilėraščio  ,,Gimtinė”

1 a klasės mokinių darbai

1 b klasės mokinių darbai

1 c klasės mokinių darbai

1 d klasės mokinių darbai

2 a klasės mokinių darbai

 

2 b klasės mokinių darbai

2 c klasės mokinių darbai

2 d klasės mokinių darbai

2 e klasės mokinių darbai

3 a klasės mokinių darbai

3 b klasės mokinių darbai

3 c klasės mokinių darbai

3 d klasės mokinių darbai

4 a klasės mokinių darbai

4 b klasės mokinių darbai