Informacija būsimų pirmokų ir naujai į gimnaziją atvykusių mokinių tėveliams

Tėvelius, kurie neturi galimybių pasirašyti elektroninių sutarčių el. priėmimo į
mokyklas sistemoje, prašome š. m. liepos 4-5 ir 7-8 dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.
atvykti į gimnaziją pasirašyti sutartis fiziniu parašu.

Gimnazijos administracija