Erasmus+ programos tarptautinio projekto „OVERCOMING FUNCTIONAL ILLITERACY THROUGH ICT TO ENSURE SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION“ vizitas Kroatijoje

Š.m. kovo 06-09 dienomis Erasmus+ programos tarptautinio projekto „OVERCOMING FUNCTIONAL ILLITERACY THROUGH ICT TO ENSURE SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION“ Nr.2020-1-RO01-KA201-080125 koordinatorė Dalia Tarosaitė, gimnazijos direktorė Rasa Dikevičienė, mokytojos Dalia Razmislevičiūtė, Jūratė Atkočiūnienė, Lilija Rutavičienė ir Gitana Navickienė  dalyvavo mokymo(si) vizite Vukovar mieste, Kroatijoje. Mobilumo veiklose taip pat dalyvavo mūsų projekto partneriai iš Rumunijos, Graikijos, Kroatijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos, Sicilijos ir Lietuvos. Priimančioji mokykla supažindino projekto partnerius su savo mokykla, ugdymo turiniu. Esminis dėmesys mokymo(si) vizito metu buvo skirtas mokymams, kaip tikslingai naudoti Web.2 įrankius: Storyjumper“,„Canva“,„Powtoon“,. Dalinomės savo gerąja patirtimi, diskutavome, ruošėme paskutiniąsias intelektinio produkto užduotis, sėmėmės žinių iš projekto partnerių. Mokymo(si) vizitas suteikė galimybę apsilankyti Osijeko universitete, kuriame klausėmės paskaitos apie skaitmeninį turinį ir jo panaudojimo ypatumus. Mokytojos grįžo pasisėmusios naujų idėjų ir įgūdžių!

 

Dalinamės mokymų akimirkomis.