Erasmus+ programos tarptautinio projekto „OVERCOMING FUNCTIONAL ILLITERACY THROUGH ICT TO ENSURE SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION“ mokymo(si) vizitas Skopje mieste, Šiaurės Makedonijoje

Š.m. rugsėjo 19-23 dienomis Erasmus+ programos tarptautinio projekto „OVERCOMING FUNCTIONAL ILLITERACY THROUGH ICT TO ENSURE SOCIAL AND
PROFESSIONAL INTEGRATION“ Nr.2020-1-RO01-KA201-080125 koordinatorė Dali Tarosaitė, gimnazijos direktorė Rasa Dikevičienė, mokytojos Ineta Adamovič, Jūratė Atkočiūnienė ir Gitana Navickienė dalyvavo mokymo(si) vizite Skopje mieste, Šiaurės Makedonijoje. Mobilumo veiklose taip pat dalyvavo mūsų projekto
partneriai iš Rumunijos, Graikijos, Kroatijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos, Sicilijos ir Lietuvos. Priimančioji mokykla supažindino projekto partnerius su savo mokykla, ugdymo turiniu. Esminis dėmesys mokymo(si) vizito metu buvo skirtas mokymams, kaip tikslingai naudoti Web.2 įrankius: „Triptico“,„Genially“, “Socratic“,. Dalinomės savo gerąja patirtimi, diskutavome, kūrėme pamokų užduotis, sėmėmės žinių iš projekto partnerių. Mokymo(si) vizitas suteikė galybę įspūdžių ir patirties.

Dalinamės mokymų akimirkomis.