Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektas “From a dreamer to a leader“ (5 diena)

Šiandien, balandžio 28-ąją, įvyko penktasis Erasmus+ projekto “From a dreamer to a leader” virtualus susitikimas su Italijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Lenkijos partneriais. Šiandienos tema buvo diskusija “Ko aš noriu ir ką aš galiu”. Projekto dalyviai diskutuodami grupėse turėjo galimybę ugdyti komunikacinę, iniciatyvumo bei verslumo kompetencijas. Mokytojai ir mokiniai pasidalino savo idėjomis, aptarė jas grupėje, o vėliau pristatė kitų grupių nariams.
Ši diena buvo puiki, nes kiekvienas galėjo ne tik išsakyti savo mintis, bet ir išgirsti oponentą, bendrauti ir bendradarbiauti lavinant kalbinius įgūdžius papildant vienas kitą. Išmokome, kad ypač internetinėse diskusijose, svarbu neatsakinėti ilgais monologais.