1 priedas. Ugdymo įstaigų, įgyvendinančių specializuoto ugdymo (inžinerinės/sporto) krypties programas, savitos pedagoginės sistemos elementus ar vykdančios priėmimą konkurso būdu, sąrašas