Įsakymas dėl Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių “Šviesos” gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo