Dėl elektroninių priėmimo į mokyklas sutarčių pasirašymo

Primename, kad su naujai priimtais mokiniais į Grigiškių „Šviesos“ gimnaziją yra pasirašomos elektroninės sutartys sistemoje, kur buvo ir pildytas prašymas dėl priėmimo. Su tėvais sutartys turi būti  pasirašytos iki rugpjūčio 31 d. Kol sutartys nebus pasirašytos, tol negalėsime suskirstyti mokinių į klases.
Elektronines sutartis galima pasirašyti naudojant  mobilųjį parašą, SMART ID priemonę, lustinę kortelę ar USB laikmeną. Jeigu  nenaudojate nei vienos iš išvardytų priemonių, prašome jas įsigyti, nes dar yra laiko ir yra  galimybė įsidiegti jas ir tuomet pasirašyti el. sutartį. Jeigu neturite galimybių įsigyti šių priemonių,  tuomet (išimties tvarka) su Jumis rugpjūčio mėnesį (ne anksčiau kaip nuo 18 d.) pasirašysime popierinį sutarties variantą. Jeigu sutartis sistemoje jau yra suformuota, tai ji abiejų pusių turi būti pasirašyta per 30 d. Jeigu ji nėra pasirašoma per nurodytą laiką, tokiu atveju iš sistemos yra šalinama (atkreipkite dėmesį kai kurių tėvų sutartys yra suformuotos, bet nepasirašytos). Kai sutartis yra pasirašoma ji sistemoje būna užregistruojama automatiškai ir
saugoma teisės aktų nustatytą terminą.
Visą informaciją dėl priėmimo prašau stebėti Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos internetinėje svetainėje www.gsviesa.lt, skyriuje „Priėmimas“

Direktorės pavaduotoja ugdymui,

Priėmimo komisijos pirmininkė

Audronė Galvanauskienė, 868534450
galvanauskiene@gsviesa.lt