NAUJAUSIA INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO:

 

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE BŪTINŲ SĄLYGŲ TVIRTINIMO >>

 1-4 KLASIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS BIRŽELIO 1-4 D. >>

KONSULTACIJŲ LAIKAS ABITURIENTAMS >>

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANO GIMNAZIJOJE TVIRTINIMO >>

DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS 2019-2020 MOKSLO METAIS >>

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO >>

DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO>>

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO >>

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2019–2020 MOKSLO METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ PATVIRTINIMO >>

DĖL PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO >>

DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO >>

DĖL PAGRINDINĖS SESIJOS TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO DATOS KEITIMO >>

DĖL ATSISKAITYMO UŽ VYKDOMAS VEIKLAS >>

DĖL FOTOGRAFIJŲ KONKURSO “DARBAS IR MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU” ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO IR VERTINIMO KOMISIJOS SKYRIMO >>

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „DARBAS IR MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU“ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI >>

DĖL APTARNAUJANČIO PERSONALO BALANDŽIO MĖN. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ GRAFIKO TVIRTINIMO >>

I SAVAITĖS NUOTOLINIO MOKYMO ANALIZĖ >>

PASIRENGIMAS NUOTOLINIO UGDYMO PROCESUI >>

DĖL MOKYTOJŲ, PAGALBOS SPECIALISTŲ, MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ, VDM DARBO NUOTOLINIU BŪDU >>

DĖL ADMINISTRACIJOS DARBO  NUOTOLINIU BŪDU >>

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU >>

DĖL COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO >>

GIMNAZIJOS DARBO PLANAS KARANTINO SĄLYGOMIS >>

VEIKSMŲ PLANAS NUSTAČIUS COVID-19 >>

DĖL MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ >>

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ DUOMENŲ APSAUGOS >>

ĮSAKYMAS DĖL SAUGAUS DARBO INTERNETE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO >>

 NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>

 

INFORMUOJAME, JOG  KOVO 16-27 DIENOMIS PERKELIAMOS PAVASARIO (VELYKŲ ) ATO STOGOS. UGDYMO PROCESAS NEVYKS.

JEI EKSTREMALI SITUACIJA BUS PRATĘSTA, PO KOVO 27 D. MOKYMAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU.

KOVO 16-27 DIENOMIS MOKYTOJAI NEATOSTOGAUJA, JIE DIRBA NUOTOLINIU BŪDU IR RUOŠIA UŽDUOTIS.

GIMNAZIJOS PASTATAS  UŽDAROMAS DEZINFEKCIJAI, TODĖL JOKIE   MOKAMI AR NEMOKAMI BŪRELIAI TAIP PAT NEVEIKS IR Į PASTATĄ ĮEITI NEBUS GALIMA.

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA BEI MOKYTOJAI YRA PASIEKIAMI TELEFONU, EL.PAŠTU, PER   TAMO DIENYNĄ.

 PRAŠOME LAIKYTIS VILNIAUS SAVIVALDYBĖS REKOMENDACIJŲ DĖL  KORONO VIRUSO:

https://vilnius.lt/lt/2020/03/12/rekomendacijos-gyventojams-kaip-apsisaugoti-nuo-virusu/

https://vilnius.lt/lt/2020/03/12/vilnius-reaguoja-i-koronavirusa-stabdo-ugdymo-istaigu-veikla-uzdaro-viesas-pramogu-erdves/

 

 

Tėvelių, kurių vaikai gauna nemokamą maitinimą gimnazijoje, dėmesiui,

Š. m. kovo 19 d. 10.00 – 13.00 val. gimnazijos valgykloje bus išduodami sauso maisto daviniai vaikams, gaunantiems mokykloje nemokamą maitinimą.

Daviniai bus išduodami pro duris iš kiemo pusės (nusileidus laiptukais į apačią, nuo automobilių stovėjimo aikštelės).

Visa aktuali  informacija išsiųsta per Tamo dienyną kiekvienam tėveliui asmeniškai, taip pat nurodytas atvykimo laikas. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą. Daviniai bus išduodami pasirašytinai.

Daviniai bus išduodami už visą laikotarpį nuo kovo 16 iki balandžio 17 dienos (25 dienos).

Administracija

 

ŠMSM-ministro-įsakymas >>

Išrašas-iš-LRS-Vyriausybės-pasitarimo-protokolo >>

Vilniaus-miesto-sav.-ekstremalių-situacijų-komisijos-posėdžio-protokolas. >>

P-26-Dėl-aptarnaujančio-personalo-lakstaus-darbo-grafiko-tvirtinimo >>

V-66-Darbo-organizavimo-nuotoliniu-būdu >>

V-67-Dėl-darbo-organizavimo-virtualiuoju-būdu >>

V-68-Dėl-darbo-organizavimo-nuotoliniu-būdu >>

V-69-Dėl-administracijos-darbo-organizavimo >>

V-70-Dėl-patalpų-uždarymo >>

Ministro-įsakymas-DĖL-EGZAMINŲ-LAIKO-KEITIMO >>

Ministro-įsakymas-dėl-PUPP-tvarkaraščio-pakeitimo >>

P-28-Dėl-darbo-vietos-nustatymo >>

M-61-Dėl-nemokamo-maitinimo >>

V-72-Dėl-technologijų-egzamino >>

V-73-Dėl-lietuvių-kalbos-įskaitos >>