Strateginiai tikslai

I.
Kokybiško ugdymo teikimas įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams,
sudarant galimybes pasiekti maksimalaus asmenybės tobulėjimo pagal individualius poreikius.

II.
Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimas.