Turėti mokyklos muziejų-kiekvienos mokyklos garbės reikalas. Juk čia saugomi svarbiausi mokyklos gyvenimo įvykių fragmentai. Tai mokyklos istorija, jos gyvavimo ir gyvenimo kelias, kuriuo einame ir kurį tiesiame į ateitį kartu, bendraudami ir bendradarbiaudami. Tame kelyje kiekvienas paliekame savo pėdas.

Vizija

Muziejus-mokyklos bendruomenės etnokultūros šerdis, laiduojanti tautos, krašto, vietos kultūros tradicijų tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą.

Misija

  • Perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus.
  • Kaupti istorinę medžiagą apie krašto istorinę praeitį, dabartį, žmones.
  • Sudaryti sąlygas bendruomenės narių kūrybinei veiklai, saviraiškai.

Planuojama veikla

  • Rengiamos parodos
  • Ruošiamos edukacinės programos
  • Organizuojami renginiai, konkursai, vedamos pamokos
  • Ruošiami stendai
  • Renkama ir įforminama kraštotyrinė medžiaga

Muziejui vadovauja

  • Inga Andruškevičienė
  • Jūratė Lukoševičienė