Vizija

Moderni ir perspektyvi mokykla, besikeičiančioje visuomenėje siekianti kiekvieno sėkmės.

Misija

Bendraujant ir bendradarbiaujant nuosekliai ugdyti darnią asmenybę, puoselėjant mokyklos bendruomenės poreikius atitinkančią aplinką.