Vizija

Gimnazija – saugi, atvira kaitai, moderni, aukštos kultūros ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas, kad visiems gimnazijos bendruomenės nariams būtų gera, kad atsiskleistų kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumas ir kad kiekvienas bendruomenės narys pagal savo gebėjimus ir polinkius įgytų šiuolaikines kompetencijas.

Misija

Gimnazija teikia mokiniams kokybišką I ir II pakopų pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Kompetentingi mokytojai, bendraudami ir bendradarbiaudami su mokiniais ir jų šeimomis, padeda mokiniams pagal jų gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų, atsakingai rinktis savo gyvenimo kelią, įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, išsiugdyti socialinius įgūdžius. Gimnazija sudaro sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui. Tai siekianti tobulėti organizacija, puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, mokanti prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų.

Prioritetas

Siekiant ugdymo ir ugdymosi kokybės svarbūs kiekvieno vaiko poreikiai ir galimybės.

Filosofija

Teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo veiklas.