Etosas

Mokykla sudarys globojančią iš anksto apgalvotą (tikslingą) mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai galės visiškai atskleisti savo galimybes.

Vertybės

Kiekvienas esame individas Asmeniniai pasiekimai Asmeninė ir socialinė atsakomybė Moksleivių, mokyklos darbuotojų, tėvų ir bendruomenės partnerystė Mokymasis – nenutrūkstantis patirties kaupimo procesas.