GIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 2018 M. >>

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ ,,ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2017 – 2018 M. M.

Tikslas: Atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai

 1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 2. Bendradarbiauti su gimnazijos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 3. Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijas gimnazijos veiklos planavimui.
 4. Iniciuoti veiklas gimnazijos veiklos tobulinimui.
 5. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos gimnazijos veiklos kokybę.
 6. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė

Gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ug-dymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“, 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai

 • Danutė Verseckienė – direktoriaus pavaduotoja, kuruojanti veiklos kokybės įsivertinimą
 • Marina Luks-Zubavičienė – pirmininkė, matematikos mokytoja
 • Česlava Nameiko – informacinių technologijų mokytoja
 • Marytė Jakubauskaitė – anglų kalbos mokytoja.
 • Jūratė Atkočiūnienė – anglų kalbos mokytoja
 • Vaida Vėtaitė – lietuvių kalbos mokytoja
 • Laura Žebrauskaitė-Butkevič – psichologė
 • Irena Dabkevičienė – biologijos mokytoja
 • Rasa Veromėjienė – muzikos mokytoja

Gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa 2017 >>

Platusis auditas 2018 >>

Gimnazijos giluminis įsivertinimas >>