Kviečiame į gimnazijos jubiliejų

   Kviečiame į iškilmingą Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos 30 metų jubiliejaus minėjimą-koncertą „Šviesos keliu“, kuris vyks š. m. spalio 25 d. 15.00 val. gimnazijos aktų salėje (Šviesos 16, Grigiškės).
                         
                                                                                 Gimnazijos bendruomenė

Šventės programa

13.00 val.            Svečių registracija ir sveikinimų priėmimas
14.00 val.            Parodos „Šviesos keliu“ atidarymas
15.00 val.            Iškilmingas minėjimas – koncertas
17.00 val.            Buvusių gimnazijos mokinių ir mokytojų susitikimai klasėse
 
 
Idėja įkurti lietuvišką mokyklą Grigiškėse kilo daugiau nei prieš pusę šimtmečio. Lietuvišką klasę bandyta įsteigti dar 1952-1953 m. m., bet siekiams tąkart nebuvo lemta išsipildyti. Pirmosios lietuviškos pradinės klasės po ilgos kovos buvo įsteigtos 1956 m. gruodžio mėnesį, o 1958 m. lietuviai galėjo tęsti mokslą savo gimtąja kalba penktoje ir kitose klasėse. 1967-1968 m. m. mokyklą baigė pirmoji lietuviška abiturientų laida. Kiekvienais metais lietuviškose klasėse mokėsi vis daugiau mokinių, o persitvarkymo sąjūdžio dvasia įkvėpė Grigiškių bendruomenę kurti lietuvišką mokyklą. Pagaliau 1989 m. pavasarį Grigiškėse buvo įkurta lietuviška mokykla, kuri per 30  savo gyvavimo metų išaugo į 755 mokinius turinčią, visas ugdymo pakopas (nuo pradinio iki vidurinio ugdymo) apimančią Grigiškių „Šviesos“ gimnaziją.