Socialiniai partneriai

informacija atnaujinta 2019.02.06

    

Partneriai Bendradarbiavimo tikslas Bendradarbiavimo sutarties numeris
Ugdymo plėtotės centras Bendradarbiavimas įgyvendinant projektą "Pažink valstybę" 2018-09-26 Nr. VS-286
Asociacija Grigiškių "Vokės bendruomenė" Bendradarbiavimas įgyvendinant projektą "Aš-tu-mes per amžius Grigiškėse" 2018-09-25 Nr. VS-285
Kauno pedagogų  kvalifikacijos centras Plėtoti edukacinę ir profesinę veiklą 2017-09-28 Nr. F5-276
Kauno Juozo Grušo gimnazija Rengti bendrus edukacinius ir sociokultūrinius  projektus, programas, parodas, kitas  gimnazijų veiklos tobulinimo priemones panaudojant abiejų šalių intelektualinį, materialinį potencialą 2017-11-08 Nr. VS-240
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla Meno, kūrybos populiarinimas, pažinimo gebėjimų ugdymas plėtojant moksleivių veiklą, dvasines vertybes ir galias, tobulinant jų intelektinius bei praktinius įgūdžius, dalyvavimas bendruose meniniuose projektuose, vasaros praktikos pleneruose 2017 -09-26 Nr. VS-234
Vilniaus  atviras jaunimo centras “Mes patys“ Efektyviai vykdyti  jaunimo laisvalaikio užimtumo, neformalaus ugdymo, nusikalstamumo ir narkomanijos prevencijos programas 2017-04-11 Nr. 3/2017/VS-183
VŠĮ Vilniaus dizaino kolegija Skatinti profesinį orientavimą ir informavimą, organizuoti  bei įgyvendinti  bendrus kūrybinius projektus, dalintis gerąja patirtimi 2016 – 05-17 Nr. BS-15/33/VS-138
Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla Garantuoti dermę tarp skirtingų mokyklų tipų ugdymo turinio siekiant  užtikrinti lengvesnę  penktokų adaptaciją dalykinėje sistemoje 2012-04-20 Nr. VS-28
Juodšilių  „Šilo  gimnazija“ Inicijuoti bendrus edukacinius ir sociokultūrinius projektus, programas, renginius, konferencijas, dalintis gerąja patirtimi 2017-11-15  VS-246
Grigiškių  meno mokykla Rengti, dalyvauti, inicijuoti, organizuoti bendrus edukacinius ir sociokultūrinius projektus mokiniams, pedagogams, mokyklų vadovams bei tėvams panaudojant abiejų šalių intelektualinį , materialinį potencialą. 2018-01-09 Nr. VS-256
Livanu1.  vidusskola, Rigos g. 101  Livani, Latvija Stiprinti ir plėsti tarpusavio santykius tarp Lietuvos ir Latvijos žmonių, didinti kultūrinį supratimą ir pagarbą abiejoms kultūroms. 2018-01-11  Nr.  VS-258
VšĮ Trakų švietimo centras Dalintis gerąja patirtimi su Trakų  rajono pedagogais, neformalaus ugdymo specialistais: rengti  bendrus seminarus ir bendradarbiavimą viešinti 2018-06-01 Nr. VS-273
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsį gerąja patirtimi, mokinių socialinių įgūdžių, bendradarbiavimo kultūros, kūrybinių galių plėtojimas ir ugdymas. 2018-09-17 Nr. VS-283
VŠį „Šeimos santykių institutas“ Įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą, diegiant Vaiko emocijų išraiškos kontrolės vykdymo programą VEIK 20018-2019 m. m. 2018-12-20 Nr. VS-294
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Rūkymo prevencijos projekto „Mano laisvi pasirinkimai“ 2018-2019 m. m. vykdymas 2018-12-20 Nr. VS-295