Mokinių priėmimo tvarka

informacija atnaujinta: 2019.06.28

  Tėvų dėmesiui
Sutartys su priimtų mokinių tėvais bus pasirašomos nuo liepos 8 iki rugpjūčio 31 dienos- kiekvieną darbo dieną- nuo 10.00 iki 12.00 val.
Tėvai privalo atsinešti šiuos dokumentus:
1.    Priešmokyklinio ugdymo programos baigimą įrodančius dokumentus;
2.    Mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopiją;
3.    2 nuotraukas 2,5x 3 mm.;
4.    PPT išvadas, jeigu vaikai turi specialiųjų poreikių.
 

  Mokinių, priimtų į Grigiškių „Šviesos“ gimnaziją 2019-2020 m.m., sąrašai:

  Birželio 26 d. papildomai priimtų mokinių į 1 klasę sąrašas >>

  Birželio 21 d. papildomai  priimtų mokinių sąrašas >>

  Papildomo priėmimo metu priimti mokiniai į 1 klasę >>

  1-ų  klasių mokinių sąrašai >>

  5-ų klasių mokinių sąrašai >>

  kitų klasių mokinių sąrašai >>

 

  MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS >>

  DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ "ŠVIESOS" GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO >>

 

       PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS >>

    

   SVARBIAUSI PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS ASPEKTAI:

  Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais vaikas pradeda lankyti mokyklą arba pereina mokytis į kitą mokyklą.
  Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) –toje pačioje mokykloje,    savo mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą.
   Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji gyventi iš kitų miestų.

  Prašymo teikėjui elektroniniu paštu bus patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti, nurodomas e. prašymo registracijos numeris.

  Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą ugdymo įstaigoje pranešama elektroniniu laišku.

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO >>

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO >>

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO >>