Tėvelių dėmesiui

   Svarbiausi priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas aspektai:
• Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais vaikas pradeda lankyti mokyklą arba pereina mokytis į kitą mokyklą. Šiais metais prašymus pateikti reikia nuo kovo 1 iki gegužės 31 d.
• Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę – toje pačioje mokykloje, savo mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą.
• Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji  gyventi į sostinę iš kitų miestų.