Privalomos skaityti literatūros sąrašas

 Literatūros kūriniai pradinių klasių mokiniams

 

Privalomos literatūros sąrašas 5 – 6 klasei

Lietuvių literatūros tekstai

J. Biliūnas  „Kliudžiau“

J. Kaupas  „Stirniukas“

Pasirinkti lietuvių poetų eilėraščiai (J. Degutytės, R. Skučaitės, J. Erlicko, S. Gedos ar kt.) Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai

S. Stanevičius  „Žmogus ir levas“

Ezopas (pasirinktos pasakėčios)

R. Černiauskas  „Slieko pasaka“

Buitinės pasakos  „Gudri merga“, „Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus savo dalią atrado“

Stebuklinės pasakos „Dvylika brolių,  juodvarniais lakstančių“, „ Devyniabrolė ir devyniagalvis“, „ Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“

S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“

A. Liobytė „ Devyniabrolė“

Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“

V. Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“

Lietuvių sakmės apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes („Kaip atsirado žemė“, „Sužeistas vėjas“, „Saulė, Mėnulis ir Žemė“)

Pasakojimas, kaip Kernius suteikė Lietuvai vardą, pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą

Pasirinktas padavimas apie artimiausios gyvenamosios vietovės įkūrimą

B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą“

M. Mažvydas „Katekizmas“ (ištraukos)

M. Daukša  „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ (ištrauka)

K. Donelaitis  ,,Metai“ (ištrauka iš ,,Pavasario linksmybių“)

A. Baranauskas  „Anykščių šilelis“ (ištrauka)

Maironis  „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“

V. Kudirka „Tautiška giesmė“

M.K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“ (laiškas broliui)

J. Aistis „Peizažas“

Šatrijos Ragana  „Irkos tragedija“

Visuotinės literatūros tekstai

A. Lindgren pasirinktas kūrinys

H.K. Andersenas pasirinkta pasaka

M. Tvenas (M. Twain)  „Tomo Sojerio nuotykiai“

J.R.R. Tolkinas (J.R.R. Tolkien)  „Hobitas, arba Ten ir Atgal“

Graikų mitai (apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius)

Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“

 

Privalomos literatūros sąrašas 7 – 8 klasei

Lietuvių literatūros tekstai

V. Mačernio pasirinktas eilėraštis ir laiškų ištraukos

K. Binkis  „ Atžalynas“

Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD)

Darbo dainos  „Aš išdainavau visas daineles“, „ Bėkit, bareliai“, „Rūta žalioji“, „Pūtė vėjelis“

Švenčių dainos  „Vai atbėga švelnus elnelis“, „Supkit, meskit mane jauną“, „Kupolėle, kas tave skynė“, „ Aš atsakiau savo močiutei“, „Vai žydėk, žydėk, sausa obelėle“, „ Beauštanti aušrelė“

M. Martinaitis  „Padainuok man“

M. P. Karpavičius  „Piliečio pamokslinė kalba“  „Siudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia gulbių pulkelis“

J. Slovackis  „Lietuvių legiono daina“

Partizanų daina  „Palinko liepa šalia kelio“

B. Brazdžionis  „Šaukiu aš tautą“

B. Krivickas  „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“

K. Genys  „Pabudome ir kelkimės“

H. Nagys „Vilniaus baladė“

B. Brazdžionis  „Per pasaulį keliauja žmogus“

M. Šalčius  „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“ (ištraukos)

J. Mekas  „Laiškai iš Niekur“ (ištraukos)

Maironis  „Jūratė ir Kastytis“

S. Nėris, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės meilės lyrika

K. Boruta  „Baltaragio malūnas“

S. Daukantas  „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos)

A. Mickevičius  „Gražina“

Maironis “Trakų pilis“

V. Krėvė  „Milžinkapis“

D. Grinkevičiūtė  „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (ištraukos)

J. Ulinauskaitė  „ Likimo išbandymai“ (ištrauka ,,Lemtingi gyvenimo posūkiai“)

S. Šaltenis  „Riešutų duona“

Visuotinės literatūros tekstai

A. de Sent Egziuperi (A. de Saint Exupery)  „Mažasis princas“

V. Šekspyras (W. Shakespeare)  „Romeo ir Džuljeta“

Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“

A. Frank  „Dienoraštis“ (ištraukos)

Dž. Kruisas (J. Kruss)  „Timas Taleris, arba parduotas juokas“

 

Privalomos literatūros sąrašas 9 – 10 klasei

Lietuvių literatūros tekstai

V. Juknaitė  „Išsiduosi. Balsu“

S. Geda „Giesmė apie pasaulio medį“

Vydūnas  „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūnas ,,Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“)

R. Gavelis  „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos)

I. Šeinius „Kuprelis“

M. Gimbutienė „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“ (ištraukos) („Laimos palytėta“)

Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes)

Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną

„Eglė žalčių karalienė“

A. Strazdas „Strazdas“

A. Vienažindys  „Ilgu ilgu man ant svieto“, „Linksminkimos“

M. Martinaitis „Kai sirpsta vyšnios“

K. Donelaitis „Metai“

Žemaitė „Marti“

V. Krėvė „Skerdžius“

I. Simonaitytė  „Aukštųjų Šimonių likimas“

L. Baliukevičius – Dzūkas  „Dienoraštis“ (ištrauka)

R. Granauskas  „Kai šlama ąžuolai“, „Liūdnosios upės“

A. Landsbergis  „Žodžiai, gražieji žodžiai“

N. Sadūnaitės kalbos teisme

S. Geda  „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ (1988.07.09)

J. Marcinkevičius  „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“

V. Landsbergis  „Kalba Jungtinėse Tautose“ (1991.09.17)

Didžiųjų kunigaikščių laiškai

J. Marcinkevičius  „Mindaugas“

I. Meras  „Lygiosios trunka akimirką“

J. Grušas  „Meilė, džiazas ir velnias“

K. Ostrauskas  „Jūratė ir Kąstytis“

K. Binkis „100 pavasarių“ (pasirinkti eilėraščiai)

Visuotinės literatūros tekstai

O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“

Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras)

Homeras  „Iliada“ (pasirinktos giesmės) „Odisėja“ (pasirinktos giesmės)

„Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos)

Sofoklis  „Antigonė“

Horacijus  „Jaunimui“

Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos)

Dantė  „Dieviškoji komedija“ (ištraukos)

T. Meloris  „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos)

M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos)

W. Goldingas  „Musių valdovas“

Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“