Nordplus Junior

  

   Projekto pavadinimas: Sujungti jūra/ Connected by the sea
   Projekto tipas: Nordplus Junior mobilumo projektas


   Projekto koordinatorius: Rudbecksgymnasiet (SE), Örebro, Švedija


   Projekto partneriai: Vilniaus sav. Grigiškių "Šviesos" gimnazija

Sipoon lukio (FI) , Suomija

Rugayi County Secondary school (LV-RNV), Latvija


   Projekto tikslinė grupė: 16 – 17 metų mokiniai

   Projekto tikslas - didinti supratimą ir sąmoningumą apie Baltijos jūros svarbą praeityje, dabartyje ir ateityje, siejant su aplinka, prekyba, istorija ir saugumo politika.


   Projekto uždaviniai:

  1. Sužinoti kuo daugiau apie Lietuvos, Latvijos, Švedijos bei Suomijos  kultūras, tradicijas, papročius bei gyvenimo būdą. Skatinti baltų ir skandinavų kalbų pažinimą.
  2. Tobulinti anglų kalbos įgūdžius, IT žinias, meninius gebėjimus bei ugdytis visapusiškai.
  3. Visoms mokykloms ir jų bendruomenėms suteikti galimybę dirbti kartu, pasidalinti savo idėjomis ir žiniomis, skatinant mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą.
  4. Inspiruoti naujus mokymo būdus, integruojant mokyklų, mokinių ir mokytojų darbą.

   Projekto trukmė: - dveji metai (2017- 2019 mokslo metai).

   Projekto koordinatorės Grigiškių “Šviesos” gimnazijoje: anglų kalbos vyr.mokytoja Marytė Jakubauskaitė ir anglų kalbos mokytoja-metodininkė Gražina Ozarovskytė