Mokinių priėmimo tvarka

informacija atnaujinta: 2019.03.27

  DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ "ŠVIESOS" GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO >>

 

       PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS >>

    

   SVARBIAUSI PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS ASPEKTAI:

  Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais vaikas pradeda lankyti mokyklą arba pereina mokytis į kitą mokyklą.
  Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) –toje pačioje mokykloje,    savo mokyklos direktoriui pateikia laisvos formos prašymą.
   Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji gyventi iš kitų miestų.

  Prašymo teikėjui elektroniniu paštu bus patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti, nurodomas e. prašymo registracijos numeris.

  Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą ugdymo įstaigoje pranešama elektroniniu laišku.

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO >>

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO >>

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO >>