Anglų kalbos konkursas ,, Pasaulio lietuviai ''

   Š. m. balandžio 11d.Grigiškių,, Šviesos '' gimnazijos 6a klasės mokiniai Saulė Gradeckaitė, Mantas Baniulis, Adomas Andruškevičius ir 7a klasės mokiniai Pijus Bieliauskas ir Dovydas Petrošius bei anglų kalbos mokytojos Gražina Vaitkunskė ir Jūratė Atkočiūnienė dalyvavo anglų kalbos pateikčių konkurse,, Pasaulio lietuviai '' Vilniaus Maironio progimnazijoje.
Iš 19 Vilniaus progimnazijų Grigiškių,, Šviesos '' gimnazijos 7-okai, vadovaujami mokytojos Jūratės užėmė 2-ą vietą. Sveikiname:)